Ňáký blbosti
NovéHlášky 8. semestrŠkolní hlášky

Matfyz - první semestr: DOC PDF
Matfyz - druhý semestr: DOC PDF
Matfyz - třetí semestr: DOC PDF
Matfyz - čtvrtý semestr: DOC PDF
Matfyz - pátý semestr: DOC PDF
Matfyz - šestý semestr: DOC PDF
Matfyz - sedmý semestr: DOC PDF
Matfyz - osmý semestr: DOC PDF


Praktika matfyz

Červeně jsou vyznačeny komentáře opravujících.

Praktikum 1

II - Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru
DOC PDF 18 b.
III - Proudění viskózní kapaliny
DOC PDF 19 b.
IV - Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky
DOC PDF 19 b.
IX - Měření modulu pružnosti v tahu
DOC PDF 17 b.
XIV - Studium teplotní závislosti povrchového napětí
DOC PDF 16 b.
XIX - Pád koule ve viskózní kapalině
DOC PDF 18 b.
XVI - Studium Brownova pohybu
DOC PDF 18 b.
XXI - Měření tíhového zrchylení
DOC PDF 17 b.

Praktikum 2

2 - Měření odporů
DOC PDF 19 b.
4 - Měření malých odporů
DOC PDF 20 b.
5 - Měření osciloskopem
DOC PDF 13 b.
6 - Měření účiníku
DOC PDF 18 b.
7 - Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou
DOC PDF 18 b.
10 - Hallův jev
Ztratil se?
11 - Charakteristiky diod
DOC PDF 19 b.
19 - Měření s torzním magnetometrem
DOC PDF 17 b.
23 - Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu
DOC PDF 16 b.

Praktikum 3

3 - Mřížkový spektrometr
DOC PDF 20 b.
4 - Měření fotometrického diagramu
DOC PDF 20 b.
5 - Charakteristiky optoelektronických součástek
DOC PDF 20 b.
12 - Studium rotační disperze křemene a Kerrova jevu v kapalině
DOC PDF 18 b.
13 - Vlastnosti rentgenového záření
DOC PDF 19 b.
17 - Měření absorpce světla
DOC PDF 20 b.
19 - Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem
DOC PDF 19 b.
20 - Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce
DOC PDF 20 b.
30 - Jednoduché aplikace interferenčních jevů
DOC PDF 19 b.

Praktikum 4

Bude...


Fotogalerie

Fotogalerie Matyáš Řehák